Nieuws

 • Groene vink 2022 iWmo en iJw 3.1 behaald

  Inmiddels h...

  Lees verder
 • Overgang telefonie 22-12-2020

  I.v.m. de overgang van onze telefonie naar een andere provider zijn wij gedurende dinsdag 22-12-2020 mogelijk minder bereikbaar.
  Onze excuses voor het ongemak.

  U kunt ons nog altijd bereiken via support@datac...

  Lees verder
 • 5 mei gesloten i.v.m. Bevrijdingsdag

  DataConcept IT is gesloten op 5 mei. Voor spoedgevallen kunt u het beste contact met ons opnemen via de digitale helpdesk. Uw verzoek wordt z.s.m. in behandeling genomen.

  ...

  Lees verder
 • Groene Vink behaald

  Inmiddels hebben wij met succes de ‘De Groene Vink’ behaald bij het Zorginstituut voor de JW 2.3 en de WMO 2.3. Hiermee worden wij op hun site (www.istandaarden.nl) vermeld als 1 van de bedrijven die de nieu...

  Lees verder
 • Verhuizing & bereikbaarheid

  DataConcept gaat verhuizen! Om u in de toekomst goed van dienst te kunnen blijven, verhuizen wij per 1 juni 2018 naar een nieuwe locatie waar wij meer mogelijkheden hebben om door te groeien en onze klanten uit te nodigen. Ons telefoonnummer verhuist mee en blijft ongewijzigd. Ons nieuwe be...

  Lees verder
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Natuurlijk is het u niet ontgaan: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacy wetgeving gaat op 25 mei 2018 in en is de Nederlandse vertaling van de EU-brede General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG vervangt in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens (2001) ...

  Lees verder
 • NEN7510 TPM DataConcept IT

  Met genoegen mogen wij u mededelen dat DataConcept IT BV per 19 december 2017 officieel voldoet aan de gestelde beheersmaatregelen die gelden in het kader van de NEN7510:2011. De bijbehorende NEN7510 TPM is afgegeven door AuditConnect B.V. De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-...

  Lees verder
 • Responsive portaal voor medewerkers

  Het online rooster voor medewerkers (medewerkerportaal) is gemoderniseerd. Dit betekent dat deze responsive is geworden, ofwel goed te gebruiken op mobiel, tablet en/of desktop. Het online rooster schaalt automatisch mee met de grootte van het scherm op het apparaat. Hierdoor kunnen de zorgverle...

  Lees verder
 • Implementatie i-WMO module

  Het i-WMO berichtenverkeer via de Vecozo (VSP) portaal begint bij diverse gemeentes en gebruikers van Conexus goed op gang te komen. Met behulp van de directe koppeling tussen Vecozo en Conexus hebben gebruikers van Conexus direct inzicht in indicatiegegevens en retourberichten.  Ook de declara...

  Lees verder
 • Conexus is klaar voor nieuw declaratiemodel

  Op een januari 2015 dienen alle zorginstellingen hun declaraties aan te leveren volgens de standaarden I-WLZ, I-WMO en I-ZVW. Het team van DataConcept is druk bezig met het ontwikkelen en testen van deze nieuwe standaarden. Gebruikers van Conexus kunnen een naadloze aansluiting van de huidige stan...

  Lees verder
 • Hoe verandert mijn zorg?

  In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken in de langdurige zorg en ondersteuning. Daardoor is er in opdracht van het Ministerie van VWS een website ontwikkeld over de gehele transitie en wat dit betekent voor de cliënt, en dus voor u als zorgaanbieder. ...

  Lees verder
 • Mediacampagne Ministerie van VWS

  Het ministerie van VWS start op 29 september een grootscheepse massamediacampagne om de transitie van zorg uit te leggen aan het brede publiek. De publiekscampagne heeft één centrale boodschap: de samenleving verandert, de zorg verandert mee. Via allerlei kanalen gaat het ministerie de burger wij...

  Lees verder
 • Wet Langdurige Zorg: over vier maanden ingevoerd?

  Het debat in de Tweede Kamer over de Wet langdurige zorg is nog niet afgerond. Tijdens het debat op 11 september is behoorlijk wat kritiek geuit en zijn veel moties en amendementen ingediend. Een daarvan betreft het uitstellen van de invoering tot 2016. Op dinsdag 23 september wordt het debat verde...

  Lees verder
 • Wijzigingen AWBZ en Wmo: DataConcept is er klaar voor.

  De huidige regelingen AWBZ en Wmo ondergaan een transitie. De gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van hun burgers. De extramurale verpleging, een groot deel van de persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ gaan naar de Zorgverzekeringswet (Zvw...

  Lees verder
 • A-status in AZR berichtenverkeer

  Onlangs heeft Thuiszorg Helpende Hand een A-status verkregen van het UVIT- zorgkantoor. De A-status is een erkenning voor de hoge kwaliteit waarmee Thuiszorg Helpende Hand het AZR berichtenverkeer en de declaratie AW319 verzorgt. Thuiszorg Helpende Hand maakt reeds vele jaren naar volle tevrede...

  Lees verder
 • DataConcept is verhuisd

  Op1 juli van dit jaar heeft DataConcept haar kantoor te Utrecht verruild voor een modernere en ruimere locatie in Bunnik....

  Lees verder
 • Eigen bijdrage in Conexus kraam

  Utrecht, februari 2014 Dataconcept heeft onlangs een nieuwe release van Conexus kraam uitgerold. Belangrijkste wijziging is dat Conexus nu faciliteert in alle verschillende varianten die er bestaan met betrekking tot de eigen bijdrage. Dit betekent dat na het zetten van de juiste instellingen Co...

  Lees verder
 • App voor smartphone & tablet

  Utrecht, februari 2014 Met gepaste trots kunnen we hier vermelden dat de Conexus App. voor android smartphones en tablets operationeel is. De ontwikkelaars van DataConcept hebben hard gewerkt aan deze slimme oplossing en na een gedegen testperiode is de app gereed voor algemeen gebruik bevonden....

  Lees verder
 • Efficiënter plannen met Google Maps

  Utrecht, augustus 2013 Ruim een jaar geleden heeft Dataconcept een geïntegreerde routeplanner in Conexus gelanceerd. Vele thuiszorgorganisaties maken nu gebruik van deze Conexus module. Na een uitvoerige evaluatie is gebleken dat de efficiëntheid van de inzet van zorgverleners in vele gevallen ...

  Lees verder
 • AZR 3.2 geïmplementeerd

  Utrecht,  januari 2014 Op 1 januari  is AZR 3.2 succesvol geïmplementeerd in Conexus. In de nieuwe release worden enkele knelpunten rondom technische regels opgelost en worden noodzakelijke regels voor de herkenbaarheid van indicaties voor de Experimenten Regelarme Instellingen (ERAI) toegevoegd...

  Lees verder
Contact

Bezoekadres:
Rijnzathe 4
3454 PV UTRECHT

T
E

Copyright © 2024 | DataConcept.nl

Website door Sales Care

Facebook
LinkedIn