Wijzigingen AWBZ en Wmo: DataConcept is er klaar voor.

De huidige regelingen AWBZ en Wmo ondergaan een transitie. De gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van hun burgers. De extramurale verpleging, een groot deel van de persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ gaan naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De intramurale zorg blijft bij het Zorgkantoor en valt straks onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanzelfsprekend zal Conexus tijdig worden aangepast op deze nieuwe situatie.

Contact

Bezoekadres:
Rijnzathe 4
3454 PV UTRECHT

T
E

Copyright © 2024 | DataConcept.nl

Website door Sales Care

Facebook
LinkedIn