Medewerkersportaal

Naast onze kantoorapplicatie is er ook een werkomgeving voor de medewerkers. Een eenvoudige en efficiënte wijze om de werkprocessen in het veld te verbinden met de administratieve werkzaamheden. Omdat er wordt gewerkt vanuit één database, worden de gegevens live verwerkt. Zo ziet uw medewerker bijvoorbeeld direct de planning en de adresgegevens van de cliënten.  

Rekening houdend met de AVG wet kunnen zorgverleners alleen de cliëntengegevens inzien waar zij aan gekoppeld zijn. Verder kunnen zij bv rapporteren, agenda inzien en nog veel meer.

Wij sterven er naar om organisaties papierloos te laten werken, zodat alle informatie rondom de cliënt veilig geborgen blijft, zorg nog efficiënter georganiseerd wordt, en het milieu gespaard blijft.

We maken onderscheid in drie omgevingen;

Zorg

Hier kan vanuit de kantoor applicatie een eenvoudig zorgplan opgesteld worden. Cliënten en hun naasten kunnen toegang krijgen in de voortgang van de zorgproces. Ook kunnen zij afspraken af- en digitaal documenten tekenen als de client daar zelf niet meer toe in staat is.

Welzijn

Deze omgeving onderscheid zich in de opbouw van de op te stellen zorgplan en wordt hier ‘Ondersteuningsplan’ genoemd. Om de meting van de voortgang van een begeleidingsproces inzichtelijk te maken, kan er op domein- en doelniveau gerapporteerd worden. Daarnaast wordt het proces visueel gepresenteerd en kunnen zorgverleners eenvoudig hun eigen afspraken beheren.

Kraamzorg

Voor de kraamzorg bieden wij in de zorgverlenersomgeving een mooie intakemodule aan. Hiermee kunnen intakes digitaal afgenomen worden en hebben kraamverzorgsters toegang tot alle belangrijke informatie waar zij rekening mee dienen te houden. Hierbij is ook het LIP formulier gedigitaliseerd. Tijdens de intake wordt de eerste indicatie gesteld en is ook de herindicatie digitaal mogelijk. Urenbriefjes kunnen ter plekke door de digitaal getekend worden, zodat uw organisatie direct op de hoogte is van de werktijden van uw personeel.

Contact

Bezoekadres:
Rijnzathe 4
3454 PV UTRECHT

T
E

Copyright © 2024 | DataConcept.nl

Website door Sales Care

Facebook
LinkedIn