Consultancy

Binnen veel zorgondernemingen is de meeste aandacht gericht op de zorg die de cliënt nodig heeft. Vaak is er daardoor onvoldoende tijd voor het management beschikbaar om de kosten te bewaken. De uitgaven voor de accountant, boekhouder, of binnendienst worden min of meer als “het kan niet anders” aangenomen. Deze kosten leggen een forse druk op het bedrijfsresultaat. Wij kunnen deze kosten samen met u omlaag brengen door  de administratieve bedrijfsprocessen nèt even slimmer in te richten. Wanneer wij voor uw bedrijf een quick-scan uitvoeren levert dat u inzicht in de mogelijkheden om besparingen te realiseren. Dit is in veel gevallen al op korte termijn realiseerbaar.

Wij hebben de expertise in huis om u te ondersteunen bij:

  • Het beter laten aansluiten van Conexus op uw bedrijfsprocessen door mee te kijken
  • On site rapportages en exports genereren
  • Overhead kostenreductie, door inzicht en slim samenwerken.
  • Schrijven ondernemingsplannen
  • Quick Scan AO/IC.
  • Verkrijgen, maken en houden van het HKZ certificaat.

Contact

Bezoekadres:
Rijnzathe 4
3454 PV UTRECHT

T
E

Copyright © 2024 | DataConcept.nl

Website door Sales Care

Facebook
LinkedIn