Wet Langdurige Zorg: over vier maanden ingevoerd?

Het debat in de Tweede Kamer over de Wet langdurige zorg is nog niet afgerond. Tijdens het debat op 11 september is behoorlijk wat kritiek geuit en zijn veel moties en amendementen ingediend. Een daarvan betreft het uitstellen van de invoering tot 2016.

Op dinsdag 23 september wordt het debat verder gevoerd. Waarschijnlijk stemt de Tweede Kamer op 24 september over de verschillende amendementen.

Contact

Bezoekadres:
Rijnzathe 4
3454 PV UTRECHT

T
E

Copyright © 2024 | DataConcept.nl

Website door Sales Care

Facebook
LinkedIn