Mediacampagne Ministerie van VWS

Het ministerie van VWS start op 29 september een grootscheepse massamediacampagne om de transitie van zorg uit te leggen aan het brede publiek. De publiekscampagne heeft één centrale boodschap: de samenleving verandert, de zorg verandert mee.

Via allerlei kanalen gaat het ministerie de burger wijzen op de veranderingen en de aanleiding voor de veranderingen. Het zal een uitleg worden over de systeemveranderingen en visie, waarbij elementen als kwaliteit, betaalbaarheid en solidariteit centraal staan. Bovendien zal de campagne burgers doorverwijzen naar plaatsen waar specifieke doelgroepgerichte informatie te verkrijgen is.

Contact

Bezoekadres:
Rijnzathe 4
3454 PV UTRECHT

T
E

Copyright © 2024 | DataConcept.nl

Website door Sales Care

Facebook
LinkedIn