Hoe verandert mijn zorg?

In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken in de langdurige zorg en ondersteuning.

Daardoor is er in opdracht van het Ministerie van VWS een website ontwikkeld over de gehele transitie en wat dit betekent voor de cliënt, en dus voor u als zorgaanbieder. De website is samen met cliënten en professionals in de zorg gemaakt. De website geeft cliënten informatie over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg.

www.hoeverandertmijnzorg.nl

Contact

Bezoekadres:
Rijnzathe 4
3454 PV UTRECHT

T
E

Copyright © 2024 | DataConcept.nl

Website door Sales Care

Facebook
LinkedIn