Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Natuurlijk is het u niet ontgaan: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacy wetgeving gaat op 25 mei 2018 in en is de Nederlandse vertaling van de EU-brede General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG vervangt in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens (2001) en de Wet Meldplicht Datalekken (2016).

Als leverancier van Conexus bewaren wij persoonsgegevens van medewerkers en clienten op onze servers. Vanuit de AVG bent u daarom verplicht om met ons een “verwerkersovereenkomst” met ons af te sluiten. In deze overeenkomst leggen wij bepaalde afspraken vast en geven wij aan welke beveiligingsmaatregelen wij hebben getroffen om de persoonsgegevens goed te beschermen.

DataConcept ondersteunt u graag in de voorbereiding op de nieuwe privacywet. Daarom bieden wij u een passende verwerkersovereenkomst welke voldoet aan de AVG en waarmee u aan uw verantwoordingsplicht kunt voldoen. Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen als u
gebruik wilt maken van deze mogelijkheid.

Contact

Bezoekadres:
Rijnzathe 4
3454 PV UTRECHT

T
E

Copyright © 2024 | DataConcept.nl

Website door Sales Care

Facebook
LinkedIn