Category Archives: Geen categorie

Responsive portaal voor medewerkers

Het online rooster voor medewerkers (medewerkerportaal) is gemoderniseerd. Dit betekent dat deze responsive is geworden, ofwel goed te gebruiken op mobiel, tablet en/of desktop. Het online rooster schaalt automatisch mee met de grootte van het scherm op het apparaat.

Hierdoor kunnen de zorgverleners nog beter hun registratie doen en gegevens opzoeken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Implementatie i-WMO module

Het i-WMO berichtenverkeer via de Vecozo (VSP) portaal begint bij diverse gemeentes en gebruikers van Conexus goed op gang te komen. Met behulp van de directe koppeling tussen Vecozo en Conexus hebben gebruikers van Conexus direct inzicht in indicatiegegevens en retourberichten.  Ook de declaraties in combinatie met de eigen bijdrage verlopen dankzij deze directe koppeling probleemloos.

Wilt u meer weten over de gemakken die Conexus u op het gebied van facturatie of berichtenverkeer kan bieden? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Conexus is klaar voor nieuw declaratiemodel

Op een januari 2015 dienen alle zorginstellingen hun declaraties aan te leveren volgens de standaarden I-WLZ, I-WMO en I-ZVW.

Het team van DataConcept is druk bezig met het ontwikkelen en testen van deze nieuwe standaarden. Gebruikers van Conexus kunnen een naadloze aansluiting van de huidige standaarden (AZR, WMO en OS301) op de nieuwe standaarden rekenen.

Hoe verandert mijn zorg?

In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken in de langdurige zorg en ondersteuning.

Daardoor is er in opdracht van het Ministerie van VWS een website ontwikkeld over de gehele transitie en wat dit betekent voor de cliënt, en dus voor u als zorgaanbieder. De website is samen met cliënten en professionals in de zorg gemaakt. De website geeft cliënten informatie over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg.

www.hoeverandertmijnzorg.nl

Mediacampagne Ministerie van VWS

Het ministerie van VWS start op 29 september een grootscheepse massamediacampagne om de transitie van zorg uit te leggen aan het brede publiek. De publiekscampagne heeft één centrale boodschap: de samenleving verandert, de zorg verandert mee.

Via allerlei kanalen gaat het ministerie de burger wijzen op de veranderingen en de aanleiding voor de veranderingen. Het zal een uitleg worden over de systeemveranderingen en visie, waarbij elementen als kwaliteit, betaalbaarheid en solidariteit centraal staan. Bovendien zal de campagne burgers doorverwijzen naar plaatsen waar specifieke doelgroepgerichte informatie te verkrijgen is.

Wet Langdurige Zorg: over vier maanden ingevoerd?

Het debat in de Tweede Kamer over de Wet langdurige zorg is nog niet afgerond. Tijdens het debat op 11 september is behoorlijk wat kritiek geuit en zijn veel moties en amendementen ingediend. Een daarvan betreft het uitstellen van de invoering tot 2016.

Op dinsdag 23 september wordt het debat verder gevoerd. Waarschijnlijk stemt de Tweede Kamer op 24 september over de verschillende amendementen.

Wijzigingen AWBZ en Wmo: DataConcept is er klaar voor.

De huidige regelingen AWBZ en Wmo ondergaan een transitie. De gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van hun burgers. De extramurale verpleging, een groot deel van de persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ gaan naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De intramurale zorg blijft bij het Zorgkantoor en valt straks onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanzelfsprekend zal Conexus tijdig worden aangepast op deze nieuwe situatie.

A-status in AZR berichtenverkeer

Onlangs heeft Thuiszorg Helpende Hand een A-status verkregen van het UVIT- zorgkantoor.

De A-status is een erkenning voor de hoge kwaliteit waarmee Thuiszorg Helpende Hand het AZR berichtenverkeer en de declaratie AW319 verzorgt.

Thuiszorg Helpende Hand maakt reeds vele jaren naar volle tevredenheid gebruik van Conexus.

DataConcept is verhuisd

Op1 juli van dit jaar heeft DataConcept haar kantoor te Utrecht verruild voor een modernere en ruimere locatie in Bunnik.

Eigen bijdrage in Conexus kraam

Utrecht, februari 2014

Dataconcept heeft onlangs een nieuwe release van Conexus kraam uitgerold.

Belangrijkste wijziging is dat Conexus nu faciliteert in alle verschillende varianten die er bestaan met betrekking tot de eigen bijdrage. Dit betekent dat na het zetten van de juiste instellingen Conexus kraam gebruikers verzekert zijn van de juiste facturatie aan cliënt en zorgverzekeraars.

Bovenop de vele functionaliteiten en handigheden die Conexus al bood voor de processen binnen de kraamzorg stelt deze nieuwe release de gebruikers van Conexus kraam nu ook in staat om beschikbaarheid van de medewerkers vast te leggen. Tevens biedt het hen de mogelijkheid om een planning vast te leggen en hiermee roosters te genereren.

Deze roosters kunnen als PDF gegenereerd worden, maar er bestaat ook een mogelijkheid om deze op een online rooster te tonen. Deze is voor zowel medewerkers als voor cliënten beschikbaar. Naast een overzicht van afspraken stelt het online rooster de medewerkers ook in staat om hun gewerkte uren vast te leggen. Ook biedt het de mogelijkheid om bezoekverslagen vast te leggen welke vervolgens centraal opgeslagen worden. Dit alles geschiedt natuurlijk met beveiligde verbindingen die de privacy van zowel de cliënt als van de medewerker garandeert.

Voor meer informatie of een vrijblijvende demonstratie kunt u contact opnemen met:

DataConcept IT BV
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht

T: 030-6007106
I: www.dataconcept.nl
E: info@dataconcept.nl