Category Archives: Uncategorized

Groene vink 2022 iWmo en iJw 3.1 behaald

Inmiddels hebben wij met succes de ‘De Groene Vink’ behaald bij het Zorginstituut voor de JW 3.1 en de WMO 3.1. Hiermee worden wij op hun site (www.istandaarden.nl) vermeld als 1 van de bedrijven die de nieuwste versie heeft getest volgens hun specificaties.

Data Concept IT B.V. werkt correct met alle berichtstandaarden van de WMO (iWMO) en de Jeugdwet (iJW) en draagt bij aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Cliënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere partijen in de keten van zorg zijn gebaat bij soepel en snel berichtenverkeer via efficiënt werkende software en met zo weinig mogelijk fouten. Met Conexus maken wij dit waar.

5 mei gesloten i.v.m. Bevrijdingsdag

DataConcept IT is gesloten op 5 mei. Voor spoedgevallen kunt u het beste contact met ons opnemen via de digitale helpdesk. Uw verzoek wordt z.s.m. in behandeling genomen.

Groene Vink behaald

Inmiddels hebben wij met succes de ‘De Groene Vink’ behaald bij het Zorginstituut voor de JW 2.3 en de WMO 2.3. Hiermee worden wij op hun site (www.istandaarden.nl) vermeld als 1 van de bedrijven die de nieuwste versie heeft getest volgens hun specificaties.

Data Concept IT B.V. werkt correct met alle berichtstandaarden van de WMO (iWMO) en de Jeugdwet (iJW) en draagt bij aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Cliënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere partijen in de keten van zorg zijn gebaat bij soepel en snel berichtenverkeer via efficiënt werkende software en met zo weinig mogelijk fouten. Met Conexus maken wij dit waar.

Verhuizing & bereikbaarheid

DataConcept gaat verhuizen! Om u in de toekomst goed van dienst te kunnen blijven, verhuizen wij per 1 juni 2018 naar een nieuwe locatie waar wij meer mogelijkheden hebben om door te groeien en onze klanten uit te nodigen. Ons telefoonnummer verhuist mee en blijft ongewijzigd.

Ons nieuwe bezoekadres wordt:

DataConcept IT BV
Rijnzathe 4
3454 PV UTRECHT

Tevens gaan wij onze helpdesk vernieuwen. Binnenkort krijgt u bij het bellen van ons hoofdnummer een aangepast keuzemenu. U wordt dan direct doorverbonden met de juiste medewerker. Daarnaast voorzien we een speciale menu-optie voor storingen, waarmee wij de bereikbaarheid voor u verder vergroten. Deze optie is enkel buiten kantoortijden beschikbaar.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Natuurlijk is het u niet ontgaan: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacy wetgeving gaat op 25 mei 2018 in en is de Nederlandse vertaling van de EU-brede General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG vervangt in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens (2001) en de Wet Meldplicht Datalekken (2016).

Als leverancier van Conexus bewaren wij persoonsgegevens van medewerkers en clienten op onze servers. Vanuit de AVG bent u daarom verplicht om met ons een “verwerkersovereenkomst” met ons af te sluiten. In deze overeenkomst leggen wij bepaalde afspraken vast en geven wij aan welke beveiligingsmaatregelen wij hebben getroffen om de persoonsgegevens goed te beschermen.

DataConcept ondersteunt u graag in de voorbereiding op de nieuwe privacywet. Daarom bieden wij u een passende verwerkersovereenkomst welke voldoet aan de AVG en waarmee u aan uw verantwoordingsplicht kunt voldoen. Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen als u
gebruik wilt maken van deze mogelijkheid.

NEN7510 TPM DataConcept IT

Met genoegen mogen wij u mededelen dat DataConcept IT BV per 19 december 2017 officieel voldoet aan de gestelde beheersmaatregelen die gelden in het kader van de NEN7510:2011. De bijbehorende NEN7510 TPM is afgegeven door AuditConnect B.V.

De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging.

Concreet betekent dit voor u dat DataConcept IT BV voldoet aan de NEN7510 normering die bijvoorbeeld door Vecozo wordt vereist.

Mocht u vragen hebben of een kopie van de TPM willen hebben, neem gerust contact met ons op.