Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op het domein dataconcept.nl, hierna te noemen “deze website” of “deze app”. Data Concept IT B.V. (hierna ook te noemen “wij”, “ons” of “onze”) is een organisatie die bewust met uw privacy omgaat. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij via deze website
verzamelde gegevens van bezoekers beschermen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere mogelijk aan deze website gekoppelde websites. Wij raden bezoekers aan elke privacyverklaring van die andere websites goed te bekijken alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

Gegevensverzameling
Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de website.
Deze website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn
verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, e-mailadres,
telefoonnummer en organisatienaam. Ook mogen wij door u verstrekte inhoud bewaren en
onderhouden. We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of
etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Logboekgegevens en cookies
Deze website verzamelt standaard internetlogboekgegevens, zoals uw IP-adres, type browser
en taal, toegangstijdstip en verwijzende websiteadressen. Om te zorgen voor een goed
beheer van deze Website en een zo makkelijk mogelijke navigatie kunnen wij gebruikmaken
van cookies (kleine tekstbestandjes die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen)
voor het verzamelen van totaalgegevens. Aanvullende gegevens over hoe wij gebruikmaken
van cookies en eventuele andere volgtechnologieën en hoe u daar zeggenschap over houdt,
staat vermeld in onze mededeling over cookies.

Gebruik van gegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u reclamematerialen te sturen, als wij daarvan denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Ook mogen wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door Data Concept IT B.V. worden verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden. Uw persoonsgegevens mogen ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures. U mag ons te allen tijde verzoeken geen e-mails of berichten meer te versturen die in reactie op de via deze website door u verstrekte persoonsgegevens worden aangemaakt.

Bekendmaking gegevens aan derden
Het is niet gebruikelijk dat wij uw persoonsgegevens delen buiten Data Concept IT B.V., tenzij u daar voorafgaand een schriftelijk akkoord voor heeft gegeven.

Inzage in gegevens
Individuen die hun rechten willen uitoefenen onder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG/GDPR) bijvoorbeeld gegevens willen inzien, actualiseren of die
zich willen afmelden voor mededelingen kunnen contact op te nemen via de contactgegevens op deze Website. In alle gevallen behandelen wij verzoeken om inzage of wijziging van gegevens op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Beveiliging van informatie
Wij hebben technologie en operationele beveiliging van een redelijke commerciële standaard in huis ter bescherming van alle door bezoekers via deze website verstrekte informatie tegen bekendmaking aan of inzage, wijziging of vernietiging door onbevoegden.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring naar eigen goedvinden van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wij adviseren u deze privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Contact

Bezoekadres:
Rijnzathe 4
3454 PV UTRECHT

T
E

Copyright © 2024 | DataConcept.nl

Website door Sales Care

Facebook
LinkedIn